Mój przyjaciel stres

Materiały edukacyjne rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresogennymi sytuacjami. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Strach się bać!” oraz kartę pracy i planszę informacyjną

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.