Moja wielka i mała ojczyzna. Patriotyzm

Materiał zawiera polecenie zapoznanie się z pięcioma cytatami dotyczącymi patriotyzmu. Na ich podstawie uczeń ma wykonać ćwiczenie, które polega na wybraniu słów, które są najbliższe jego rozumieniu pojęcia patriotyzm. Materiał można dodatkowo wykorzystać na lekcjach historii i języka polskiego.

Materiał zawiera galerię zdjęć przedstawiających miejsca i wydarzenie związane z wielką i małą ojczyzną oraz cele sformułowane w języku ucznia, związane z grupami społecznymi, zbiorowościami, wielką i małą ojczyzną, patriotyzmem, nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem.

Materiał zawiera ćwiczenie do wykonania w parach, które polega na wypisania określeń charakteryzujących postawę patriotyczną. Poza tym w materiale znajduje się krótki tekst źródłowy na temat ojczyzny oraz definicja etyki. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii i języka polskiego.

Materiał zawiera fikcyjny fanpage RP, ćwiczenie do pracy w kilkuosobowych grupach, które polega na podaniu działań świadczących o miłości do ojczyzny oraz krótki cytat na temat ojczyzny i patriotyzmu. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.

Materiał zawiera opis różnych form współczesnego patriotyzmu takich jak: uroczystości szkolne, pamięć o bohaterach narodowych, kibicowanie sportowcom, wykorzystywanie symboli narodowych podczas różnorodnych wydarzeń i uroczystości, udział w wyborach, wypełnianie konstytucyjnych obowiązków. Materiał zawiera także definicję patriotyzmu lokalnego i może być wykorzystany na lekcjach historii i języka polskiego.

Materiał zawiera krótki tekst źródłowy na temat wizji człowieka utożsamiającego się tylko z gatunkiem ludzkim. Poniżej tekstu źródłowego znajduje się opis kosmopolityzmu w kontekście funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Tekst zwraca uwagę na to, że posiadanie patriotyzmu narodowego nie zaprzecza istnieniu poczucia przynależności do rodziny europejskiej.

Materiał zawiera definicję nacjonalizmu i szowinizmu wraz z ćwiczeniem, które polega na przemyśleniu czy nacjonalizm jest niezbędnym elementem patriotyzmu oraz na wskazaniu zachowań nacjonalistycznych, które nie mają charakteru patriotycznego i są szkodliwe dla ojczyzny. Opis zawiera także definicję stereotypu oraz tekst źródłowy o Oświęcimiu. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii i języka polskiego.

Materiał zawiera podsumowanie treści dotyczących patriotyzmu wraz z propozycją literatury uzupełniającej. Podsumowanie zostało uzupełnione dwoma zadaniami interaktywnymi. Pierwsze polega na rozpoznaniu wypowiedzi typowej dla postawy kosmopolitycznej, a drugie na określeniu czym jest ojczyzna.

Materiał zawiera tylko tytuł "Projekt edukacyjny: Poznajemy naszą miejscowość".

Materiał zawiera zadanie dla uczniów polegające na realizacji projektu edukacyjnego dotyczącego ich miejscowości. Treść projektu jest związana z tematem "Projekt edukacyjny: Poznajemy naszą miejscowość".

Materiał zawiera tytuł i hasło kosmopolita.

Materiał zawiera wyjaśnienie etymologii wyrazu kosmopolita.

Materiał zawiera hasło obywatel świata.

Bibliografia:

  • Źródło: Karol Dickens, dostępny w internecie: https://ownetic.com/cytaty/charles-dickensprawdziwym-patriota-jest-ten-ktory [dostęp 28.08.2022 r.].
  • Źródło: Jan Paweł II, dostępny w internecie: http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/przychodze-wiec-i-klekam-na-tej-golgocie-naszych-czasow-w-1979-roku-papiez-odwiedzil-auschwitz-,91.html [dostęp 26.08.2022 r.].
  • Źródło: Ks. prof. Józef Tischner, dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/357203,Patriotyzm-wedlug-ksiedza-Tischnera.
  • Źródło: [w:] Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Marek Edelman. Życie do końca, Warszawa 2013.
  • Źródło: https://www.polskietradycje.pl/artykuly/widok/532, Bolesław Prus, Co to jest patriotyzm?, 26.08.2022 r.
  • Źródło: Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 1943.
  • Źródło: [w:] Michał Komar, Bartoszewski Władysław, Wywiad rzeka,, Warszawa 2006.
  • Źródło: Kazimierz Ujazdowski, Kochajcie ojczyznę, nie emigrujcie, dostępny w internecie: https://www.press.pl/tresc/7473,ministerstwo-kultury-promuje-patriotyzm.
  • Źródło: Carl Sagan, Kosmiczne związki. Spojrzenie na ziemię z kosmicznej perspektywy, Warszawa 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida