Moje bezpieczeństwo

Scenariusz zajęć dot. sposobów radzenia sobie przez dzieci w niebezpiecznych sytuacjach. Prezentacja zawierająca zasady bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać w różnych sytuacjach; stanowi pretekst do pogadanki na temat doświadczeń uczniów w podobnych sytuacjach.
Karta pracy – wyznaczanie bezpiecznej drogi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida