Morze Bałtyckie – środowisko przyrodnicze a działalność człowieka

Materiał składa się z trzech części.

Pierwsza dotyczy środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego. Podano tu cztery główne etapy jego powstawania, opisano rozwinięcie linii brzegowej, typy wybrzeży, zasolenie, termikę, ruchy wody morskiej i życie biologiczne. Tekst zilustrowany jest mapą fizyczną Europy, rycinami przedstawiającymi etapy rozwoju Bałtyku, mapą zasolenia Morza Bałtyckiego, mapą zlewiska Morza Bałtyckiego z zaznaczonymi typami wybrzeży oraz fotografią ostatniej ściany kościoła w Trzęsaczu. W tabelach przedstawiono największe wyspy i półwyspy Morza Bałtyckiego.Znajdują się tu także cztery polecenia - dwa dotyczą analizy zamieszczonych map i tabel, trzecie zależności między temperaturą wód Morza Bałtyckiego a ich zasoleniem a czwarte fok żyjących w naszym morzu.

W drugiej części przedstawiono zagospodarowanie Morza Bałtyckiego. Opisane są poszczególne elementy gospodarki morskiej - transport morski, rybołówstwo, energetyka, pozyskanie surowców mineralnych, przemysł stoczniowy i turystyka. Tekst zilustrowany jest zdjęciami: portu morskiego w Gdyni, kutrów rybackich, turbin wiatrowych, platformy wiertniczej i Stoczni Remontowej w Gdańsku. W tabeli podano ważniejsze dane dotyczące gospodarki morskiej w krajach bałtyckich. Znajdują się tu także dwa polecenia dotyczące analizy zamieszczonych danych przedstawiających największe porty bałtyckie według przeładunków. .

Część ostatnia poświęcona jest zanieczyszczeniu wód Morza Bałtyckiego. Przedstawione są główne źródła zanieczyszczenia. Tekst zilustrowany jest mapą przedstawiającą zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego oraz zdjęciem zanieczyszczonej plaży nad Zatoką Gdańską.  Warstwę ćwiczeniową tworzą dwa polecenia. Jedno dotyczy analizy mapy zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego a drugie przyczyn i sposobów ochrony wód naszego morza. W ciekawostce przedstawione są przykłady dokumentów chroniących ekosystem Bałtyku.

Na końcu znajduje się podsumowanie, dwa polecenia pracy domowej (w tym jedno polegające na zaznaczaniu na dołączonej mapie (plik do pobrania) wskazanych obiektów) oraz 7 ćwiczeń interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida