Motyw romantycznej nostalgii w wierszu Cypriana Norwida Moja piosnka [II]

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?, Gdańsk 2000, s. 5–6.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Hymn [Smutno mi, Boże…] , [w:] Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005, s. 119–122.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka [II].
  • Źródło: Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2002, s. 405.
  • Źródło: Moja piosnka [I], [w:] Cyprian Norwid, Pisma wybrane, Wiersze, t. 1, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1968, s. 145–146.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida