Motywacja do nauki

Zajęcia mają na celu wzbudzić lub wzmocnić motywację do nauki. Dzieje się to przez aktualizację i podkreślenie już osiągniętych sukcesów, przez rozpoznanie swoich mocnych stron i przez pobudzenie ciekawości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.