Motywy kresowe we Wrocławiu - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

  • budzenie szacunku do dokonań poprzednich pokoleń
  • kształtowanie postaw tolerancji poprzez ukazanie różnorodności pochodzenia mieszkańców oraz ich przywiązania do swoich kresowych korzeni
  • rozwijanie świadomej potrzeby pielęgnowania tradycji i odpowiedzialności za nią
  • poznanie przeszłości swojej rodziny, odnalezienie śladów (materialnych i niematerialnych) z jej przeszłości

Scenariusz lekcji pochodzi z publikacji „Historia powojenna Dolnego Śląska”. W swym założeniu materiał ten ma stanowić pomoc dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach historii lub WOS-u, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida