"Muzyczny tort”

Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki. Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie nauczycielom przystępnej formy skupienia uwagi dziecka na budowie utworu muzycznego oraz na podstawowych elementach dzieła muzycznego – dynamice i artykulacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida