Muzyka a film

Szkoła podstawowa
Muzyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest wyjaśnienie pojęcia muzyki filmowej oraz przedstawienie związków muzyki z filmem. Wskazanie funkcji muzyki w filmie i jej związków z innymi dziedzinami sztuki. Odróżnianie przez funkcji ilustracyjnej od reprezentacyjnej. Wskazanie przykładów piosenek filmowych, które stały się samodzielnymi przebojami i związane są z karierą danego piosenkarza. Przedstawienie krótkiej historii muzyki filmowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida