Muzyka instrumentalna baroku

Karta pracy ucznia przeznaczona do realizacji tematu lekcji "Muzyka instrumentalna baroku". Celem materiału jest zapoznanie uczniów z nowymi formami muzyki instrumentalnej, takimi jak: sonata, koncert, suita. Omówienie tych form w ujęciu historycznym. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida