Muzyka jednogłosowa i wielogłosowa

Karta pracy ucznia przeznaczona do realizacji tematu "Muzyka jednogłosowa i wielogłosowa", którego celem jest zapoznanie uczniów z takimi pojęciami jak: monodia, polifonia, kanon. Wskazanie różnic pomiędzy muzyką jednogłosową a wielogłosową. Wysłuchanie utworów polifonicznych i monofonicznych ze wskazaniem przez uczniów danego rodzaju muzyki. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida