My Romowie - Telewizja Polska SA

Cykl programów poświęconych tematyce Romskiej. Zawiera programy min.:  o asystentach edukacji romskiej, o asystentach zawodowo - socjalnych, o problemach edukacyjnych Romów, cykle informacyjno - publicystycznych programów mniejszości narodowych, realizowanych w porozumieniu z organizacjami mniejszościowymi na Podlasiu i emitowanych w językach mniejszości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida