Na początku…

Materiał zawiera 49 ćwiczeń, w tym 16 interaktywnych, 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków).

Materiał składa się z sekcji: „QUO VADIS HENRYKA SIENKIEWICZA", „Skąd pomysł napisania Quo vadis?", „Powstało dzieło o światowym rozgłosie (I)", „Powstało dzieło o światowym rozgłosie (II)", „Quo vadis – powieść historyczna", „Znaczenie „przygody” w powieściach historycznych Sienkiewicza", „Quo vadis a inne dzieła sztuki", „Henryk Sienkiewicz i jego warsztat literacki", „Walentynki – Dzień Zakochanych", „Zadaniowo".

Zasób zawiera polecenie przygotowania listy swoich ulubionych piosenek o miłości oraz grafikę – ręka rysująca serce. Można wykorzystać w szkole podstawowej na języku polskim lub muzyce.

Zasób zawiera informacje o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Zasób zawiera informacje o genezie „Quo vadis" na podstawie listów Sienkiewicza. Wzbogaceniem są współczesne zdjęcia miejsc w Rzymie związanych z lekturą (ślady stóp Chrystusa pozostawione w miejscu spotkania ze św. Piotrem, kościółek „Domine Quo Vadis”).

Zasób zawiera informacje o Petroniuszu oraz fragment I rozdziału „Quo vadis" (przybycie Winicjusza do Petroniusza). Tekst opatrzony jest przypisami dotyczącymi m.in. bohaterów i miejsc.

Zasób zawiera fragment II rozdz. „Quo vadis" opatrzony przypisami oraz ćwiczenie interaktywne i zadanie otwarte dotyczące miejsca i czasu opisanego wydarzenia.

Zasób wiąże się z zasobami „Powstało dzieło o światowym rozgłosie" (I), (II). Składa się z zadania interaktywnego dotyczącego cech powieści historycznej oraz z zadań otwartych dotyczących kolorytu lokalnego.

Zasób zawiera krótki wstęp dotyczący schematu fabularnego stosowanego przez Sienkiewicza i ćwiczenie interaktywne dotyczące elementów tego schematu. .

Zasób zawiera obraz Siemiradzkiego „Dirce chrześcijańska" i jego genezę oraz zestaw otwartych zadań związanych z obrazem.

Zasób składa się z relacji jednego z dziennikarzy warszawskiej prasy codziennej z 1913 roku ze spotkania z Sienkiewiczem i wypełnionej przez pisarza ankiety. Zawiera również zadania otwarte. 

Zasób zawiera interaktywne puzzle, grafikę (serce w odcieniach czerwieni), tekst o tradycji obchodzenia Walentynek oraz otwarte ćwiczenia związane z tekstem.

Zasób zawiera zbiór pytań otwartych odnoszących się do fragmentów „Quo vadis" związanych z postacią Ligii i Winicjusza oraz do zagadnień związanych z genezą utworu, warsztatem pisarskim Sienkiewicza. Uczeń projektuje prezentację i gazetkę o Sienkiewiczu, układa pytania do pisarza. Uzupełnieniem są ćwiczenia interaktywne związane z walentynkami.

Bibliografia:

  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Warszawa 1976, s. 11–19.
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Warszawa 1976, s. 7.
  • .
  • Źródło: Nasi powieściopisarze o sobie – Henryk Sienkiewicz, „Świat” 1913, nr 23.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida