Na wieży Babel

Scenariusz dotyczy zajęć, podczas których uczniowie zapoznają się z biblijną opowieścią o wieży Babel, za pomocą słowników odczytują symbolikę opowieści oraz znaczenie frazeologiczne wyrażenia wieża Babel. Następnie analizują treść opowieści biblijnej i redagują opis obrazu Breugela "Wieża Babel".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida