Nad brzegiem morza

Materiał składa się z sekcji: "1. Warunki w strefie przybrzeżnej mórz", "2. Wybrzeża Polski", "Podsumowanie", "Praca domowa", "Słownik", "Zadania", "Notatnik". W materiale opisano warunki panujące w strefach przybrzeżnych mórz, określono przyczyny dużej liczby zwierząt w strefach przybrzeżnych oraz warunki konieczne do powstania rafy koralowej. Wyjaśniono, dlaczego w Bałtyku występuje niewielka liczba gatunków zwierząt.

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń interaktywnych (zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz) z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "glony", "lasy namorzynowe", "rafa koralowa".

Aktualizacja tekstu: Monika Kędzierska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida