Napięcie elektryczne

Wstęp do tematu: Napięcie elektryczne. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię gniazdka elektrycznego w koreańskim hotelu, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: nawiązanie do określenia przepływu prądu elektrycznego; szczegółowe wyjaśnienie konieczności istnienia napięcia elektrycznego podczas przepływu prądu.

Zasób zawiera: określenie kierunku przepływu ładunków elektrycznych oraz określenie kierunku przepływu prądu.

Zasób zawiera: nawiązanie do ogniwa Volty; opis doświadczenia, którego celem jest budowa ogniwa Volty; wyjaśnienie różnicy między ogniwami a akumulatorami; określenie skutków przepływu prądu elektrycznego z poleceniem skonstruowania obwodu elektrycznego składającego się ze źródła napięcia (ogniwa lub baterii ogniw) i odbiornika (żarówki elektrycznej) i zaobserwowania skutków przepływu prądu; film animowany obrazujący, że przemiany energii podczas wnoszenia wiaderka z wodą na pewną wysokość i przemiany energii zachodzące w baterii są do siebie podobne (czas 0:34 s); wyjaśnienie do filmu; rysunek prostego obwodu elektrycznego z ogniwem z wyjaśnieniem działania; fotografię "paluszka"; ciekawostkę związaną z ogniwem galwanicznym; dwa ćwiczenia interaktywne.

Zasób zawiera: określenie napięcia elektrycznego wraz ze wzorem i jednostkami; określenie woltomierza; fotografie woltomierzy- analogowy(tradycyjny) i miernik uniwersalny (multimetr); opis doświadczenia, którego celem jest nauka obsługi miernika uniwersalnego i doskonalenie umiejętności pomiaru napięcia; dwa ćwiczenia interaktywne (krzyżówka i zadanie z uzupełnianiem pustych miejsc).

Zasób zawiera: pięć sformułowań podsumowujących; opis doświadczenia, którego celem jest konstrukcja własnego źródła napięcia; polecenie dla ucznia (zadanie obliczeniowe).

Zasób zawiera wyjaśnienia pojęć: bateria elektryczna, elektrolit, ogniwo elektryczne, wolt, woltomierz.

Zasób zawiera zestaw trzech ćwiczeń interaktywnych różnego typu (połącz w pary, prawda/fałsz, przyporządkuj) z możliwością sprawdzenia odpowiedzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida