Narkotyki to śmierć

Propozycja godziny wychowawczej, która dostarcza uczniom informacji o rodzajach narkotyków. Przedstawia skutki oddziaływania narkotyków na organizm człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.