Narodowe tańce polskie

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Narodowe tańce polskie", którego celem jest zapoznanie uczniów z narodowymi tańcami polskimi. Przedstawienie historii i gatunków tańców polskich wywodzących się z epoki baroku. Wskazanie ogromnej wartości dorobku kultury ludowej, a w tym tańców polskich, w kształtowaniu się kultury muzycznej następnych epok. Przedstawienie charakterystycznych cech tańców polskich i ich słuchowe rozpoznawanie. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida