Narządy zmysłu

Prezentacja multimedialna opisująca narządy zmysłu oraz ich podstawowe funkcje. Przedstawione zostały informacje dotyczące wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.