Narzędzie dla szkół HEPS. Przewodnik dla szkół dotyczący tworzenia szkolnej polityki zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Wychowanie fizyczne
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
Biologia
Udostępnij

Czwarta część pakietu opracowanego w europejskim projekcie HEPS (Healthy Eating and Physical Activityin Schools) Zdrowe Żywienie i AktywnośćFizyczna w Szkole.

Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla szkół, które podejmą się tworzenia polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Przewodnik składa się z czterech części.

  • szkolna polityka w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, koncepcja szkoły promującej zdrowie oraz podstawowe wartości i filary sieci „Szkoły dla Zdrowia w Europie”
  • fazy tworzenia polityki w warunkach szkolnych
  • polityka szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
  • przykłady dobrej praktyki w tworzeniu polityki w Danii, Niemczech, Polsce i Portugalii

Ponadto, przewodnik zawiera: „Krótkie narzędzie do oceny HEPS”, „Wskaźniki dla szkoły HEPS” oraz bibliografię.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.