Następstwa ruchu obiegowego Ziemi

Materiał dotyczy kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego oraz kłopotów z dostosowaniem jednostki czasu, jakim jest rok do czasu obiegu Ziemi dookoła Słońca. Wprowadzone jest pojecie roku przestępnego. Znajdują się tu także dwie ciekawostki dotyczące dawnych i obecnych kalendarzy funkcjonujących na świecie, polecenie dla ucznia związane z ustalaniem lat przestępnych oraz dwa zdjęcia z opisami obchodów chińskiego Nowego Roku oraz Mekki jako świętego miejsca dla muzułmanów. 

Materiał wykracza poza podstawę programową w szkole podstawowej.

Lekcja dotyczy pięciu stref oświetlenia Ziemi, których granice wyznaczają zwrotniki i koła podbiegunowe. Opisane jest oświetlenie w strefie międzyzwrotnikowej, strefach umiarkowanych i podbiegunowych. Na rycinach przedstawiono położenie i granice stref oświetlenia Ziemi oraz pozorną wędrówkę Słońca w ciągu dnia polarnego za kołem podbiegunowym. Znajdują się tu także polecenia dla ucznia oraz ciekawostka dotycząca nocy polarnej.

Materiał dotyczy zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca. Oprócz tekstu są także dwie ryciny wyjaśniające to zjawisko oraz trzy zdjęcia zaćmienia Słońca, jak również polecenie dla ucznia dotyczące wyjaśnienia zjawiska zaćmienia Słońca.

Dwa polecenia dotyczą zaćmienia Słońca i Księżyca. Jedno dotyczy użycia tellutium do zobrazowania zaćmień, a drugie znalezienia w internecie informacji o najbliższych zaćmieniach.

W tekst wpleciona jest krótka ciekawostka dotycząca stałego oddalania się Księżyca od Ziemi i wpływu tego zjawiska na obserwowane zaćmienia.

W punktach przedstawione są informacje dotyczące konsekwencji ruchu obiegowego Ziemi.

Jest słownik pojęć dotyczących ruchu obiegowego Ziemi oraz biogram Juliusza Cezara (wraz ze zdjęciem rzeźby).

Zestaw ośmiu ćwiczeń interaktywnych dotyczy następstw ruchu obiegowego Ziem: zasad wyznaczania roku przestępnego, reformy kalendarza z 1582 roku, szerokości geograficznych stref oświetlenia Ziemi, dni i nocy polarnych, zaćmień Słońca i Księżyca (wykracza poza podstawę programową) i wpływu ruchu obiegowego na życie ludzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida