Następstwa ruchu obiegowego Ziemi

Schemat przedstawia ruch obiegowy Ziemi. Na rysunku zaprezentowano oświetlenie półkul w czasie przesileń i równonocy. Zwrócono uwagę na następstwa opisanego ruchu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida