Nasz elementarz. Klasa 1. Część 3. Zeszyt piktogramów

Uzupełnienie adaptacji trzeciej części podręcznika „Nasz elementarz" dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i/lub komunikowaniu (w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją)

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida