Nasz elementarz. Klasa 1. Część 4. Zeszyt piktogramów

Uzupełnienie adaptacji czwartej części podręcznika „Nasz elementarz" dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i/lub komunikowaniu (w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją)

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.