Nasz elementarz. Klasa 1. Inspiracje muzyczne

Poradnik do podręcznika do klasy 1. Zawiera kompendium metodyczne, piosenki z praktycznymi wskazówkami do pracy, zabawy muzyczne do wykorzystania przez cały rok

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida