Nasza szkoła. Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu.

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazję. Klasa II. Część 1 do matematyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.