Nasza szkoła. Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu.

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazję. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa II. Cz. 1 B - wersja dla nauczyciela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.