Nazewnictwo węglowodorów cyklicznych: aromatycznych, aromatycznych wielopierścieniowych, cykloalkanów i cykloalkenów

Tablica przedstawia po 3 przykłady wraz z nazwami cykloalkanów, cykloalkenów, węglowodorów aromatycznych jednopierścieniowych i wielopierścieniowych. Związki przedstawione są w postaci wzorów grupowych. W nazwach związków podkreślony jest człon wyrazu, który świadczy o przynależności związku do danej grupy. Fragmenty nazw związków charakterystyczne dla danej grupy wyróżnione są także w oddzielnym okienku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida