Nazizm w Niemczech. Czy można było go uniknąć?

Lekcja prowadzona metodą problemową. Uczniowie dokonują wszechstronnej analizy zjawiska nazizmu w Niemczech i usiłują odpowiedzieć na pytanie: Czy można było tego uniknąć?

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.