„Nazywam się Milijon” – egotyczne przesłanie Konrada

Zasób zawiera: 3 ilustracje, 6 poleceń, 22 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Zmorski, Wieszcz, [w:] Cyganeria Warszawska, oprac. Stefan Kawyn, Wrocław 1967, s. 108.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III, [w:] tegoż, Dzieła, t. 3, Warszawa 1995, s. 143–146.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III, [w:] tegoż, Dzieła, t. 3, Warszawa 1995.
  • Źródło: Zofia Stefanowska, Posłowie do Dziadów, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1973.
  • Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Prometeusz, [w:] Johann Wolfgang Goethe, Dzieła wybrane, t. 1, oprac. Stefan Kaszyński, tłum. Leopold Staff, Poznań 2002.