Neo Rauch, czyli mit malarza?

Szkoła podstawowa
Plastyka
Szkoła ponadpodstawowa
Historia sztuki
Język polski
Udostępnij

Scenariusz lekcji zawiera propozycje zajęć z wykorzystaniem filmu edukacyjnego "Neo Rauch, czyli mit malarza?" i jest częścią cyklu zajęć dotyczących sztuki współczesnej oraz zagadnień związanych z jej prezentacją. Podstawą projektu są filmy edukacyjne zrealizowane w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Materiał zaproponowany w konspekcie może być dowolnie modyfikowany przez nauczyciela w czasie jednej lub kilku lekcji. 
Projekcja  filmu może stanowić uzupełnienie wielu tematów lekcyjnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Scenariusz zawiera propozycję dwóch przykładowych lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida