Nie dotykać!

Zapoznanie uczniów z roślinami trującymi.