Strona główna  Nie ma zwolnienia od myślenia
Powrót

 Nie ma zwolnienia od myślenia

Szkoła podstawowa I-III
Edukacja polonistyczna
Edukacja przyrodnicza
Edukacja społeczna
Udostępnij

Materiał interaktywny przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera ilustracje oraz ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.