Nie tylko dla pracusiów

Materiał zawiera 1 fotografię dłoni w trakcie pisania notatki, 12 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych. Uczeń wzbogaca słownictwo związane z pracą, uzupełnia: związki wyrazowe związane ze słowem „praca”, synonimy, związki frazeologiczne, przysłowia, poprawia błędy, wymyśla historyjki.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida