Nie wierzę w nic…

Starter:

  • obraz: Wojciech Weiss, Melancholik; przyczyny dekadentyzmu; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Bilans końca wieku

  • obraz: Wojciech Weiss, Melancholik; ćwiczenie interaktywne związane z obrazem; obraz: Promettre et tenir sont deux. Ilustracja w czasopiśmie Le Pèlerin; pięć ćwiczeń otwartych odnoszących się do ilustracji; 

Rozdział: Koniec wieku XIX Kazimierza Przerwy‑Tetmajera; 

  • osiem ćwiczeń otwartych i jedno ćwiczenie interaktywne związane z analizą i interpretacją wiersza; 

Rozdział: Nie wierzę w nic

  • Kazimierz Przerwa‑Tetmajer „Nie wierzę w nic”; pięć ćwiczeń otwartych dotyczących analizy i interpretacji wiersza (w tym polecenie napisania rozprawki na temat: „Wiara i niewiara jako dwa wyznaczniki postawy człowieka”); 

Rozdział: Preteksty

  • cztery ćwiczenia otwarte i jedno ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Zadaniowo

  • ćwiczenie interaktywne słowa klucze; polecenie zinterpretowania wiersza Kazimierza Przerwy‑Tetmajera „Hymn do Nirwany”.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Nie wierzę w nic, [w:] Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990, s. 136–137.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, [w:] Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990, s. 137–138.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida