Niebezpieczne zwierzęta

Celem zajęć jest m.in. zapoznanie dzieci z możliwymi zagrożeniami dla człowieka ze strony zwierząt, a także ćwiczenie umiejętności zachowania się w kontakcie z dzikimi zwierzętami. Galeria zdjęć przedstawiająca niebepieczne zwierzęta. Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiadomości na temat ochrony przed niebezpiecznymi zwierzętami w lesie. Dziecko ubiera postać stosownie do wycieczki do lasu. Stanowi pretekst do rozmowy na temat możliwych zagrożeń - insektów itd. Nauczyciel może poprowadzić rozmowę kierowaną, inspirowną ćwiczeniem, na temat powodów, dla których odpowiedni strój jest ważny w lesie.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.