Niech żyje sztuka!

Starter: 

obraz: Carlos Schwabe, Albatros, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a; sztuka jako ucieczka i wyzwolenie dla artystów przełomu XIX i XX wieku; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; polecenie obejrzenia  filmu Marina Abramović: artystka obecna, reż. Matthew Akers, 2012; 

Rozdział: Teksty kultury

obraz: Jacek Malczewski, Artysta i muza; trzy ćwiczenia otwarte; polecenie, sporządzenia notatki o Jacku Malczewski; ćwiczenie interaktywne; Kazimierz Przerwa‑Tetmajer „Evviva l`arte”; osiem ćwiczeń otwartych z interpretacją wiersza; 

Rozdział: Konteksty

Charles Baudelaire „Albatros”; obraz: Carlos Schwabe, Albatros, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a; obraz: rycina Gustave'a Doré; zestaw ośmiu ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji wiersza, jego relacji z zamieszczoną ilustracja i ryciną;  ćwiczenie interaktywne; dwa polecenia;

Rozdział: Preteksty

rodzaje współczesnych artystów i ich relacje ze społeczeństwem; fotografia współczesna: Shelby Lessig, zdjęcie zrobione podczas performance'u Mariny Abramović The Artist Is Present, MOMA, maj 2010; Marina Abramović 1946 - informacje o twórczej aktywności; sześć poleceń; 

Rozdział: Zadaniowo

dwa polecenia (w tym polecenie napisania interpretacji porównawczej wiersza Charles’a Baudelaire'a Albatros i utworu Kazimierza Przerwy‑Tetmajera pod tym samym tytułem); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Albatros, [w:] Poezje wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 25–26.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l`arte, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/eviva-l-arte.html [dostęp 13.11.2023].
  • Źródło: Charles Baudelaire, Albatros, [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Wisława Szymborska, Kraków 1990, s. 17.