Niemetale

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Z jakich niemetali jest zbudowany organizm człowieka?”;
  • „Jakie jest położenie niemetali w układzie okresowym?”;
  • „Jakie właściwości mają niemetale?";
  • „Gdzie stosuje się niemetale?";
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 24 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), pięć filmów, dwa wykresy, dwie mapy myśli, dwie symulacje interaktywne, 14 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem interaktywnych ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „alotropia”, „makroelementy”, „mikroelementy”, „niemetale”, „nutrienty” oraz „związek chemiczny".

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.