Nieograniczona wolność twórcy - Marcel Duchamp i inni przedstawiciele Dadaizmu