Niepodległość

Starter:

  • popiersie Józefa Piłsudskiego; dwa motta odnoszące się do odzyskania niepodległości; literatura a niepodległość; polecenia odnoszące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Niepodległość

  • informacje  o powieści Zofii Nałkowskiej "Romans Teresy Hennert"; fragment powieści Zofii Nałkowskiej "Romans Teresy Hennert"; zestaw 6 ćwiczeń otwartych związanych z tekstem i plakatem wyborczym z lat 20. XX wieku; 
  • fragment powieści "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego; 4 ćwiczenia związane z tekstem;

Rozdział: Zadaniowo

  • ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Wiesław Władyka, Największe wyzwanie II RP: ponowna unifikacja kraju, dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1760998,1,najwieksze-wyzwanie-ii-rp-ponowna-unifikacja-kraju.read [dostęp 4.07.2022 r.].
  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Warszawa 1976, s. 35–37.
  • Źródło: Zofia Nałkowska, Romans Teresy Hennert, Kraków 2005, s. 121–176.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida