„Niewinne” zabawy

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 13 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewa Lipska, Takie czasy, [w:] tejże, Utwory wybrane (1967-1986), Kraków 1986.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida