Nosowa czy ustna?

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografie, obrazy, rysunki), 11 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.