Strona główna Nowa twarz starej Europy – zmiany XI–XIII w.
Powrót

Nowa twarz starej Europy – zmiany XI–XIII w.

Materiał składa się z sekcji: „Czas rewolucji”, „Kryzys w rodzinie - spór o wolność Kościoła”, „Nowe zakony, nowe zadania Kościoła”, „Szczyt i upadek uniwersalnej władzy cesarzy”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 1 ilustrację, 1 film, 2 polecenia, 17 interaktywnych ćwiczeń.

Bibliografia:

  • Źródło: Grzegorz VII, Dictatus papae, [w:] Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich , oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Kraków 1978, s. 109–111.