Nowe idee w życiu społecznym

Materiał składa się z sekcji:

 "Wolność – podstawowa idea oświecenia?", "Literatura społecznie zaangażowana i użyteczna", "Językowa i dworska galanteria Woltera", "Utopie czy wizje – Rousseau", "Monteskiuszowski trójpodział władzy", "Encyklopedia i encyklopedyści", "Oświecenie – krytyka epoki", "Markiz de Sade – przekraczanie granic wolności".

Materiał zawiera:

11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 ćwiczenie, w tym 1 interaktywne, 5 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Encyklopedia PWN, dostępny w internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/oswiecenie;4019643.html.
  • Źródło: Historia. Wiek oświecenia, red. Beata Słama, 2015.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida