Nowe ideologie: liberalizm i konserwatyzm

Materiał składa się z sekcji: 

"Wprowadzenie", "Ideologia wolności i jej obrońcy", "Liberalizm i polityka", "Konserwatyzm", "Zamiast podsumowania".

Materiał zawiera: 

13 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne, 5 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999, s. 124–125.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida