Nowoczesne technologie w tworzeniu map i ich interpretacji

Materiał dotyczy zdjęć lotniczych oraz satelitarnych oraz ich wykorzystania, zawiera m.in. animację prezentującą satelitarne obrazowanie Ziemi przez satelity Landsat. Znajdują się w nim także informacje o ortofotomapie, w tym ilustracje pokazujące jak ze zdjęcia satelitarnego powstaje mapa. Są też cztery polecenia dotyczące korzystania przez uczniów m.in. z aplikacji Google Maps i z serwisu http://mapy.geoportal.gov.pl (dla ułatwienia umieszczono także niezbędne instrukcje). Umieszczono również trzy ciekawostki. Pierwsza dotyczy historii zdjęć lotniczych, druga aplikacji Street View, a trzecia jest poświęcona dronom (zawarty jest tu krótki film).

Materiał dotyczy działania i wykorzystania satelitarnych systemów nawigacyjnych. Znajdują się tutaj informacje o systemie GPS oraz innych mniej powszechnych systemach nawigacji satelitarnej. Materiał zawiera także film z animacją pokazujący działanie systemu GPS, zdjęcie odbiornika GPS, ciekawostkę dotyczącą chińskiego systemu nawigacji satelitarnej oraz polecenie dla uczniów polegające na wykorzystaniu aplikacji wykorzystujących GPS.

Materiał dotyczy działania i wykorzystania satelitarnych systemów nawigacyjnych. Znajdują się tutaj informacje o systemie GPS oraz innych, mniej powszechnych systemach nawigacji satelitarnej. Materiał zawiera także film z animacją pokazujący działanie systemu GPS, zdjęcie odbiornika GPS, ciekawostkę dotyczącą chińskiego systemu nawigacji satelitarnej oraz polecenie dla uczniów polegające na wykorzystaniu aplikacji wykorzystujących GPS.

Materiał zawiera informacje dotyczące Systemów Informacji Geograficznej (GIS) pozwalających na interaktywne, wielopoziomowe, bardzo szczegółowe przedstawienie obrazu powierzchni Ziemi i danych z nim powiązanych. Jako przykładowy pokazany jest System Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Słownik pojęć do zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami w tworzeniu map i ich interpretacji.

Pięć ćwiczeń interaktywnych dotyczących nowoczesnych technologii w tworzeniu map i ich interpretacji. Ćwiczenia dotyczą działania satelity Landsat, zdjęć lotniczych, systemu GPS‑u, nawigacji samochodowej oraz działania GPS.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida