O miłości w Starym Testamencie (Pieśń nad Pieśniami)

Materiał zawiera 7 ilustracji, 20 ćwiczeń (w tym 4 interaktywne).

Bibliografia:

  • Źródło: http://piosenka,jacek_kowalski,piesn_nad_piesniami.html [dostęp 18.10.2015 r.].
  • Źródło: Katarzyna Bomba, Romeo i Julia czyli Miłość mocna jak śmierć, Kraków 2002, s. 25–28.
  • Źródło: Elżbieta Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006, s. 196–198.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich,, Poznań–Warszawa 1980, s. 750–751.
  • Źródło: Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 104–106.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida