O pięknie, które prowadzi ku pysze, i o pysze, która prowadzi do upadku

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

E‑materiał zawiera 4 ilustracje, 20 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych oraz 10 poleceń.

Zasób zawiera: ilustrację Macieja Kreski „Feanor i jego dzieło”; informacje dotyczące piękna (definicja, wpływ na ludzi); polecenie o wyszukaniu informacji na temat powstawania, czasu i okoliczności publikacji „Silmarillionu” oraz znaczenia powieści dla Tolkiena.

Zasób zawiera: biogram i zdjęcie J.R.R. Tolkiena, tekst „Silmarillion” J.R.R. Tolkiena (opatrzony hipertekstem).

Zasób składa się z poleceń otwartych i ćwiczeń interaktywnych związanych z rozumieniem i interpretacją fragmentu powieści „Silmarillion” J.R.R. Tolkiena oraz zawiera ilustrację Macieja Kreski „Ogień”.

Zasób zawiera informacje o tragizmie i bohaterze tragicznym oraz polecenie otwarte (Czy Maedhrosa i Maglora można nazwać bohaterami tragicznymi? Uzasadnij swoją odpowiedź).

Zasób zawiera: fragment tekstu H. Carpentera „J.R.R. Tolkien. Wizjoner i marzyciel”; grafikę przedstawiającą „Pocztówkę z krasnoludzkimi runami i pismem Feanora”; zestaw poleceń związanych z językiem i brzmieniem – muzyką języka.

Zasób zawiera: fragment książki Michała Błażejewskiego o Tolkienie, ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu; dwa polecenia dotyczące języków sztucznych i możliwości porozumiewania się w nich.

Zasób zawiera fragment listu Tolkiena oraz dwa pytania związane z nazwami własnymi.

Zasób zawiera dwa ćwiczenia interaktywne: słowa klucze; schemat drzewka decyzyjnego (przeanalizowanie wyborów, jakich dokonać mogli ostatni żyjący synowie Feanora, Maedhros i Maglor oraz konsekwencje tych wyborów); polecenie – napisanie krótkiego opowiadania w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantastycznej), w którym punktem wyjścia i ważnym motywem będzie imię lub inna nazwa własna.

Bibliografia:

  • Źródło: John Ronald Tolkien, O Feanorze i stworzeniu Silmarilów, [w:] tegoż, Silmarillion, tłum. Maria Skibniewska, Warszawa 1990.
  • Źródło: Listy (fragment), [w:] John Ronald Tolkien. Listy, tłum. Agnieszka Sylwanowicz, Poznań 2000, s. 328.
  • Źródło: Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien. Wizjoner i marzyciel, tłum. Agnieszka Sylwanowicz, Warszawa 1997, s. 27.
  • Źródło: Michał Błażejewski, J. R. R. Tolkien: powiernik pieśni, Gdańsk 1993, s. 12–21.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida