O specyfice tekstów medialnych i wypowiedziach polityków

Starter

  • fotografia współczesna: Pomnik prezydentów USA, Dean Franklin, Mount Rushmore; współczesny świat jako cywilizacja medialna, globalna wioska;

Rozdział: Język mediów i język polityki

  • cechy języka mediów, definicja perswazji; funkcja perswazyjna w języku polityki; cechy nowomowy; najważniejsze gatunki tekstów politycznych;

Rozdział: Medialność języka

  • cztery ćwiczenia interaktywne; trzy ćwiczenia otwarte; zredagowanie tekstów na wskazane tematy i sformułowanie dwóch argumentów na temat powodów, które skłaniają cię do tego, by włączyć radio;

Rozdział: Niegrzeczny język polityków

  • sześć ćwiczeń otwartych (w tym: streszczenie fragmentu wywiadu Jerzego Bralczyka na temat języka współczesnej polityki; analiza wypowiedzi Piłsudskiego  zredagowanie głosu w dyskusji na temat agresji w języku polityki); dwa ćwiczenia interaktywne (w tym cechy nowomowy i współczesnego języka polityki).

Bibliografia:

  • Źródło: „Gazeta Polska” 1930.
  • Źródło: „Gazeta Polska ” 1930.
  • Źródło: Józef Piłsudski, Przemówienie do przedstawicieli stronnictw sejmowych, 1926.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida