Obieg materii i przepływ energii w przyrodzie

Materiał składa się z sekcji: "1. Obieg materii w ekosystemie", "2. Przepływ energii w ekosystemie", "Podsumowanie", "Zadania".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografie i rysunki). Procesy obiegu materii i przepływu energii zostały przedstawione na schematycznych rysunkach. Dla sprawdzenia wiedzy zastosowano 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zadania typu prawda - fałsz, wstawianie tekstu na ilustrację oraz tekst z lukami.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida